Lista de aspirantes que pasan a examen Convocatoria 2020-2024

LISTA DE ASPIRANTES AL DEF QUE PASAN A EXAMEN